Sportsplan

Sportsplan er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Det er viktig at denne er godt forankret hos alle i klubben, og må derfor praktiseres i all den daglige aktiviteten.

Torpa Fotball sin versjon skal være ett levende verktøy og skal derfor kunne oppdateres til enhver tid.