Litt historiske fakta

Vest-Torpa ungdomslag, stiftet 12.10.1930, ble innmeldt i Norges fotballforbund 01.01.1970.

Torpa idrettslag, stiftet 09.04.1933,
Ble innmeldt i Norges fotballforbund i 1938. Hadde seniorfotball til 1958, og prøvde igjen i 1983.

Synfjellkameratene (Synfjellkam.) var en kameratgjeng fra Dal krets som sannsynligvis spilte i serien fra 1960 til 1963.

Vest-Torpa il eksisterte nok tidlig på 20-tallet. Det var de som bygde Snyta. Det er tatt bilde på Snyta i 1926, første gang Vest-Torpa il har drakter. Da Torpa il stiftes i 1933 gikk Vest-Torpa il inn der, og Snyta ble deres hjemmebane.


Vest-Torpa idrettslag på Snyta 1926. Det er første gang med drakter, som var hvite og grønne. Laget inngikk i Torpa il i 1933.
1.rekke: Kolbjørn Felde, Arne Sørum og Ottar Felde.
2.rekke: Laurits Kjeldsrud, Johannes Felde og Åsmund Bakke.
3.rekke: Hans Sjåheim, Kristian Kjeldsrud, Halvar Felde, Johannes Enger og Hans Nydahl.

Lundhaug idrettslag, stiftet 14.10.1946,
Ble innmeldt i Norges fotballforbund i 1950. Fra 1957 opphørte nok Lundhaug, og Vest-Torpa il ble på ny lagsnavnet. Fra 1970 ble laget slått sammen med Vest-Torpa ul, og VTUL ble innmeldt i krets og forbund.

Vest-Torpa il’s første B-kamp ble spilt 17.august kl.19,30 i 1957. Dette var mot Vest-Torpa’s A-lag.

Vest-Torpa il første gang på gress:
3.juli 1958 kl.19,30 i Snertingdal mot Sn.dal. Tap 1-7.

Vest-Torpa il i første seriekamp på gress:
14.august 1958 på Eina mot Eina. Seier 6-4.

Vest-Torpa il i første flomlyskamp:
11.sept.1958 kl.20.00 på Dokka stadion mot N.Land B. Seier 6-4.
Denne gikk nok på grus, da de først fikk gras i 1962 på Sentralidrettsanlegget.

Vest-Torpa ul første gang på kunstgress:
14.4. 1984 på Lom kunstgressbane mot Sokna. Uavgjort 3-3.

1.september 2011: Ferdigbygd ballbinge 20 gange 40 meter med kunstgress ved Torpa barne & ungdomsskole.